Tarieven

 

 

Investeren in jezelf is vaak moeilijk uit te drukken in een prijs. Het bepalen van de kosten voor de gesprekken of de trainingen bepalen we in samenspraak.

Tarieven zijn afhankelijk van de aard van de begeleidingsvorm en de deelnemers. Voorafgaand stellen we het tarief vast.
Als indicatie houd ik de richtlijnen aan van de beroepsvereniging LVSC.
Daarin kunnen de gesprekskosten variëren voor een individuele begeleiding van €85 – €110 per uur.
Trainingen voor een team variëren van €450 – €600 per dagdeel.
Voorbereidingstijd, reiskosten en huur van een ruimte gaan idem in overleg.

Wanneer een activiteit in het kader van deskundigheidsbevordering aangeboden wordt zijn de tarieven zonder BTW.
Hiervoor ben ik geregistreerd in het register van het CRKBO.
Criteria voor de kosten zijn in een eerste contact te verkrijgen.

Tijd om nu actie te ondernemen

Bel me om te bespreken wat ik voor je kan doen